Tuesday, September 06, 2005

myself

my city:lawrence
my state:kansas
my phone number:(785)331-3577
my street adress:2635 missouri street
my P.O. box:4035

hxdfjsdgbfjgvbsdjfvbhdjxcvhnsdjxshfjsdgfjsdhjlfhdilfhxdkcfkdhvfhkxdcvkhdxnvjdhgvjdfjdkfjklddj
dhnfjsebfjsdbhfbsdjfnsdjfnjcdnvfndndjfvndnvkdnvfndknfkldshdfjhyewrjhrfwippehwdbzsgbcusdhfu
dfbuhsdgfvbgsdjvfusdbvxbuvbxzjcbzsgbdjhsjhdasjghsdjhflkasdhfshdfjfhskdjfhsdjhfjdhfjdhhdhkdhj
jsbdfjsabfjsdbvjgdbngfbdbgjfdngjdfgbjdbgvbzzvbxlcgvdfbhg,dfvbcf,vnfkjlgvklfkgkfgkfkdnfkdkgjsdg
eirrhfselfhreytfedbfjsdbzdl,sbgekgfefgwekglwrheuyrtwegslapsbbskasdkjwgsdfsjkdhskskuefhiefhdf
sdfjbfjsdbgfubsdxyhcgsdhrysdbruwuebhdwubherhjwhhjwrejfbshdjlfjwehrwhjlewhqgbwhghqkqkq
ehrfhehjfjwewtyerjfhdjgfjsdhfjejghdrghrghdrslhfdkgfdkghrhghjghfjghdfjhgjhfjhgfhglfhglhsjlkfhsjihi
dftdjgxcjgvdfjvdjrbgfdjgbfjgbfjbgjbfgjdfjgbdfjhgrjdhjhdfjdhjhdgbirhfgfidrjtirjgjrdgtidfjlildfillgjiiflglgj
sdbjgtrugfdjrvgbdugfudtgrdutewhuebfubweubfsegfsekgfsdukghfdshgfuheushfuhedhfduufhhsdthur
fhrdugfuysegfsdfvcevytegrgwegregfegrftetufgeruthurhgfdrhgudgfrufgrurhthrthrhtruhtrhturugfue
djfgehdgrfehhhufhrjterhuftsegudfuyshgrpghpdipghdhpshhsuhfhfuhertertpsdbgkfsdgfisgdruogeoro
uopspsehhfseipfhpelhfsdjyghbdsnvbdbfbdhbvdbgfgvbsdgfdkghkfhgihdfkghdfghdfkhgkdfgjhfjgfhgjf
sdhggjsdhrfusdgdfuwyrhfedbgvfduguhhjgfhdruthudrht8urhturhtr8gfirhgirhigihrkthgidfhkghdfkhg